Chúng tôi chấp nhận 2 hình thức thanh toán như sau:

1. Tiền mặt: Thanh toán cho nhân viên của công ty vận chuyển hoặc nhân viên của Samju Trading

2. Chuyển khoản: Khi thanh toán chuyển khoản, bộ phận liên quan sẽ liên lạc để cung cấp số tài khoản cho khách hàng và xác nhận việc thanh toán.